Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Carl Johan Höijer

Rapport från Skånskt ICD-seminarium i LUND

Rapport från Skånskt ICD- seminarium för patienter och anhöriga i Lund 20 mars 2010. I samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Länsförening, Medtronic och Pacemakersektionen vid Lunds Universitetssjukhus hölls ett ICD seminarium i lasarettets aula.

Prenumerera på innehåll