Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Mayo-kliniken

Nytt om förmaksflimmer

Förmaksflimmer hör till vår vanligaste rytmrubbningar i hjärtat. Många yngre människor får flimmer p.g.a. olika orsaker som vi tidigare skrivit om. Människor över 75 års ålder kan ha förmaksflimmer i en frekvens på cirka 5-10%. Orsaken är ibland okänd.

Prenumerera på innehåll