Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Skillnad män kvinnor

Go Red for Women – en kampanj mot hjärtsjukdomar hos kvinnor i USA

Go Red for Women
Go Red for Women

Februari månad varje år är vald till "hjärtats månad" i USA. Men månaden är inte direkt lagd åt det romantiska hållet utan tvärtom, mer åt den krassa medicinska verkligheten. I år har februari tillägnats kvinnors hjärthälsa. Tidningar och veckomagasin är fyllda med tips, råd och matrecept på hur kvinnohjärtan skall skyddas och må bra med hjälp av en djungel av träningsprogram och hjärtanpassade maträtter. Kvinnorna har uppmärksammat att nästan all forskning om hjärt-kärlsjukdomar har kretsat runt män men nu är det alltså kvinnornas tur.

Kampanjen i USA flaggar med symbolen en fladdrande röd klänning till stöd åt kampanjens motto: "Go Red for Women". Det är ungefär som det rosa bandet har blivit en symbol för forskningen kring bröstcancer.

Förmaksflimmer – skillnader mellan kvinnor och män

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att jämföra skillnader mellan kvinnor och män som drabbas av samma sjukdom, t.ex. hjärtinfarkt. Det gäller symptom, sjukdomsförlopp, behandling, prognos etc. Tidigare har man inte haft klart för sig att sjukdomar i t.ex. hjärtat drabbar könen på olika sätt. De flesta vetenskapliga studier är gjorda på män och även hjärtmediciner har studerats mest på män. Detta är olyckligt då det visat sig att både sjukdomsförlopp och vissa läkemedel verkar relativt olika på kvinnor och män.

Prenumerera på innehåll