Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Svenska arytmialliansen

Organisationen är en ideell förening vid namn Svenska Arytmialliansen (SAA). SAA har som mål att sprida kunskap om onormal hjärtrytm samt vilka möjligheter till utredning och terapi som finns.

Arytmialliansen 10 år!

Arytmialliansen 10 år!

Arrhythmia Alliance (A-A) fyller tio år! Världens största hjärtorganisation mot arytmier (rytmrubbningar i hjärtat), firade sitt 10-årsjubileum den 11 juni i Londons parlamentshus The House of Commons. Från att ha varit en liten lokal hjärtorganisation i Stratford-upon-Avon i England har allt fler länder anslutit sig till A-A som nu består av 20 länderSverige anslöt sig för åtta år sedan och blev därmed det första medlemslandet. Thomas Fåhraeus reste till England för att delta i firandet och träffa gamla och nya kollegor.

Arytmialliansen, bakgrund och vad händer i höst?

HCR 2013

Efter ett sommaruppehåll fortsätter Svenska Arytmialliansen att publicera olika inlägg på denna webbsida med sammanfattningar och nyheter inom arytmivården. Den svenska organisation Arytmialliansen kommer ursprungligen från den engelska Arrhythmia Alliance. Huvudsyftet med organisationen är att informera och hjälpa patienter, anhöriga samt allmänheten om sjukdomar i hjärtat som i sin tur leder till onormala pulsstörningar vilket benämns arytmier på fackspråk.

Egentligen startade allt med en mer allmän upplysning om hjärtarytmier redan 1993 av Trudie Lobban en driftig, engelsk kvinna, som först byggde upp organisationen STARS (Syncope Trust And Reflex anoxi Seizures). I korthet informerar och hjälper STARS patienter som har oklara svimningsattacker. Hennes motivation att starta denna upplysningskampanj berodde på att hennes treåriga dotter haft svåra anfall med svimningar, som feltolkades som epilepsi. Först tre år senare fann man att barnets hjärta stannande till under sekunder till någon minut. Implantationen av en pacemaker gjorde barnet friskt.

Svenska Arytmialliansen fyller två år!

Det är dags för ett något sent två årsjubileum! Svenska Arytmialliansen har varit i gång drygt ett par år nu. Som du märkt kommer artiklarna lite periodiskt, men jag skall försöka bättra mig och skriva mera regelbundet om vad som händer på arytmifronten. För mycket händer i frontlinjen hela tiden.

Magnus Tamelander, hjälpsam webbarkitekt, kommer att fortsätta att sköta teknik, copywriting och utformningen av sidorna. Det är en betydelsefull uppgift för att sidorna skall bli attraktiva och lättlästa. Magnus ansvarar även för vår ”systersida”: www.pacemaker-info.se

Glöm inte bort att du kan förstora texten för sidans övre högra hörn om du tycker att det är svårt att läsa.

Svenska Arytmialliansen

Svenska Arytmialliansen

Hej och välkommen till Svenska Arytmialliansen. Vi öppnade januari 2010. Här finns redan en hel del att läsa om arytmier för den som har intresse.

Bakgrund till svenska arytmialliansen

Att vi har valt ordet allians beror på att vi delvis har den engelska förening ”Arrhythmia Alliance” A-A som förebild. Under senaste åren har denna allians byggt upp ett nätverk av lokala föreningar för patienter med arytmiproblem i England. Patienter samlas och har kunnat påverka vården. Behandlingen av arytmipatienter var inte särskilt tillfredställande och A-A började bygga upp en verksamhet som skulle bevaka, informera och hjälpa patienter med kanske behandlingskrävande arytmier.

Hej och välkommen till Svenska arytmialliansen!

Thomas Fåhraeus

Under denna webbadress håller vi för närvarande på att bygga upp en ny webbsida som kommer att handla om rytmstörningar på hjärtat: arytmier. Här kommer Du att kunna läsa om olika arytmier, vilka symptom de medför, olika sätt att diagnostisera dem och vilka behandlingar som står till förfogande.

Många av er som läser detta har säkert sett vår första webbsida: www.pacemaker-info.se som initialt vände sig till pacemakerpatienter och anhöriga. Så småningom kom många frågor från patienter med arytmier men som inte hade pacemaker. Hjärtarytmier är så pass vanligt att vi inte är förvånade att så många frågor kommit in via vårt forum och att läsekretsen är förhållandevis stor.

Prenumerera på innehåll