Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

The Arrhythmia Alliance

Arytmialliansen 10 år!

Arytmialliansen 10 år!

Arrhythmia Alliance (A-A) fyller tio år! Världens största hjärtorganisation mot arytmier (rytmrubbningar i hjärtat), firade sitt 10-årsjubileum den 11 juni i Londons parlamentshus The House of Commons. Från att ha varit en liten lokal hjärtorganisation i Stratford-upon-Avon i England har allt fler länder anslutit sig till A-A som nu består av 20 länderSverige anslöt sig för åtta år sedan och blev därmed det första medlemslandet. Thomas Fåhraeus reste till England för att delta i firandet och träffa gamla och nya kollegor.

Arytmialliansen, bakgrund och vad händer i höst?

HCR 2013

Efter ett sommaruppehåll fortsätter Svenska Arytmialliansen att publicera olika inlägg på denna webbsida med sammanfattningar och nyheter inom arytmivården. Den svenska organisation Arytmialliansen kommer ursprungligen från den engelska Arrhythmia Alliance. Huvudsyftet med organisationen är att informera och hjälpa patienter, anhöriga samt allmänheten om sjukdomar i hjärtat som i sin tur leder till onormala pulsstörningar vilket benämns arytmier på fackspråk.

Egentligen startade allt med en mer allmän upplysning om hjärtarytmier redan 1993 av Trudie Lobban en driftig, engelsk kvinna, som först byggde upp organisationen STARS (Syncope Trust And Reflex anoxi Seizures). I korthet informerar och hjälper STARS patienter som har oklara svimningsattacker. Hennes motivation att starta denna upplysningskampanj berodde på att hennes treåriga dotter haft svåra anfall med svimningar, som feltolkades som epilepsi. Först tre år senare fann man att barnets hjärta stannande till under sekunder till någon minut. Implantationen av en pacemaker gjorde barnet friskt.

Kunskap i HLR gör skillnad

Arrhythmia Alliance (Arytmialliansen) i England har gjort denna guide i hjärt-lungräddning (HLR) med en hjärtstartare. Vi har översatt texten till svenska och vår förhoppning är att dessa enkla riktlinjer kan vara till stöd och hjälp vid ett hjärtstillestånd. Skriv gärna ut bladet och lägg det så att människor kan läsa.

En nyhet inom HLR är att man inte längre först behöver bedöma om en puls finns eller inte. Att leta efter pulsen tar tid om man är oerfaren. Viktiga sekunder går förlorade. Vid ett hjärtstillestånd är det av största vikt att med kompressioner av bröstkorgsväggen få hjärtat att pumpa blod igen för att förhindra skador på hjärnan.

Lär känna Din puls i England under arytmiveckan 2010!

Arytmiveckan 2009

Förra året anordnades en arytmivecka i hela England, med över 1000 arrangemang med temat arytmier i centrum. Allmänheten fick pröva på att defibrillera på försöksdockor, hjärtkompression lärdes ut, publikationer delades ut om olika arytmier mm. Man delade ut cirka 350 000 ”Pulse Check Cards” en liten kreditkortstor broschyr hur man tar sin puls och även andras. Veckan anordnades av engelska Arrhythmia Alliance tillsammans med olika hjärtorganisationer.

Engelska Arytmialliansen skördar framgångar

Som vi tidigare berättat om så finns en stark patientorganisation för hjärtpatienter med arytmier i England som heter Arrhythmia Alliance (A-A), UK. Deras målsättning är att "öka kunskapen och förståelsen hos arytmipatienter, förbättra diagnostiken och behandlingen samt försöka höja livskvaliteten hos drabbade hjärtpatienter."

Föreningen har varit aktiv i många år men under de senaste åren har man expanderat inte bara i England utan även i Europa och i andra länder. Ett uppdämt behov av information har funnits och arytmikampanjen har minskat detta behov genom åren. I våras tilldelades alliansens grundare, tvåbarnsmamman Trudie Lobban den brittiska imperieorden av drottning Elizabeth.

Hej och välkommen till Svenska arytmialliansen!

Thomas Fåhraeus

Under denna webbadress håller vi för närvarande på att bygga upp en ny webbsida som kommer att handla om rytmstörningar på hjärtat: arytmier. Här kommer Du att kunna läsa om olika arytmier, vilka symptom de medför, olika sätt att diagnostisera dem och vilka behandlingar som står till förfogande.

Många av er som läser detta har säkert sett vår första webbsida: www.pacemaker-info.se som initialt vände sig till pacemakerpatienter och anhöriga. Så småningom kom många frågor från patienter med arytmier men som inte hade pacemaker. Hjärtarytmier är så pass vanligt att vi inte är förvånade att så många frågor kommit in via vårt forum och att läsekretsen är förhållandevis stor.

Prenumerera på innehåll