Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Hjärt-lungräddning

Lär dig hjärt-lungräddning (HLR) – rädda familjemedlemmar

I USA drabbas cirka 400 000 invånare av plötsligt hjärtstillestånd varje år. 88% av stillestånden sker i hemmet. Är en familjemedlem utbildad i HLR fördubblas eller till och med tredubblas den drabbades chanser att överleva. Tyvärr är det bara en tredjedel av alla patienter som får första hjälpen med HLR i hemmet då kunskapen fattas. Om någon eller några i familjen kan utföra adekvata hjärtkompressioner i väntan på ambulans, så skulle många liv kunna räddas enligt Amerikas största hjärtorganisation AHA – American Heart Association.
hlr-familj-1.png

Så gör du vid ett hjärtstopp – nya regler för HLR år 2010

I år 2010 har det kommit nya riktlinjer från AHA och ERC för hur du skall gå tillväga vid ett hjärtstillestånd. Att försöka återuppliva en människa som plötsligt fått hjärtstopp har nu blivit lättare. Även personer som ej gått HLR-utbilding kan nu lättare följa de nya instruktionerna. Skillnaden mot tidigare riktlinjer är att hjärtkompressionernas betydelse betonas – på inblåsningarnas bekostnad. Kan du göra inblåsningar, eller har hjälp av andra, så gör det. Annars ska du koncentrera dig på hjärtkompressionerna.

Prenumerera på innehåll