Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Atrial Fibrillation Association

Publikationer från AFA International

Atrial Fibrillation Association

Under en tid har Svenska Arytmialliansen arbetat med den engelska organisationen "AFA" som står för Atrial Fibrillation Association och som riktar sig till patienter med förmaksflimmer, vår vanligaste arytmi. Artiklarna har skrivits av engelska specialister inom området och anpassats och bearbetats för svenska förhållanden av Thomas Fåhraeus leg. läk .Lund.

Prenumerera på innehåll