Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Pacemaker, ICD

Patienter mår sämre av polikliniska operationer pga för lite information

Bekvämt och bra att få sin pacemaker implanterad under en och samma dag? Snabbt hem till den egna sängen istället för att ligga kvar på en sjukhussal! Kanske, kanske inte. En artikel i Sydsvenskan publicerades nyligen med forskningsresultat från Skövde där man studerat effekter av sk dagkirurgi. Fördelarna är lätta att inse. Sjukhuset spar pengar, fler bäddar blir tillgängliga och sjukhuset kan ta emot fler patienter och därmed korta köerna.

Prenumerera på innehåll