Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Ämnesord » A

Ämnesord med ordförklaringar och antalet relaterade artiklar (siffra inom parentes). Vissa begrepp är synonyma med andra, och återfinns bara som en hänvisning. Klicka på ett ord för att se en lista på artiklarna. Vissa ord har inga relaterade artiklar utan endast ordförklaringar. Klicka på knappen nedan för att visa eller dölja ordförklaringarna under orden (gör det lättare att få överblick).

A

 • Ablation (4)

  Med ablation menas att man med hjälp av speciella katetrar (elektroder) för in dem i hjärtat, ungefär som vid en pacemakeroperation. Ablationselektroden placeras t.ex. intill en medfödd extra elektrisk förbindelse, som orsakar rytmstörningr, mellan förmak och kammare. Därefter bränner man sönder (abladerar) den extra elektriska banan.

  Med sofistikerad utrustning kan man på EKG från insidan av hjärtat se att elektroden ligger i exakt läge. Syftet med ablation är således att förstöra små områden i hjärtat som orsaker hjärtrusningar. Tyvärr passar inte behandlingen till alla patienter, men det finns andra alternativ.

  Ablation sker i lokalbedövning och patienten kan gå hem efter någon dag. Vissa arytmier är lättare att abladera än andra.

 • Ablationsregistret (1)
 • AED (2)
 • AFA (1)
 • AHA (1)
 • A. John Camm (2)
 • Aktivator (1)

  En aktivator är en slags fjärrkontroll till din ILR. Du lägger den över din ILR-dosa när Du har symptom. Då trycker du på en knapp och ILR-dosan sparar Ditt EKG från den stund du har symptom.

 • American Heart Association (1)
 • Android (1)
 • Aorta

  Aorta kallas även stora kroppspulsådern. Aortan utgår från hjärtats vänstra kammare och transporterar syresatt blod från hjärtat ut till hela kroppen. Hos en vuxen människa är den 2–3 cm i genomskärning.

  Aortan indelas i fyra delar. Den från hjärtat uppåtstigande delen ascendens. Bågen arcus från vilken artärerna till hals, huvud och armar utgår. Den nedstigande delen kallas descendens eller bröstdelen. Bukdelen abdominale, från vilken de grova artärerna till bukhålans organ och benen avgår.

 • Arthur Klatsky (1)
 • Arytmi (6)

  Med arytmi på läkarspråket menas vanligtvis en rubbning i hjärtrytmen, som inte kan betecknas som normal. Pulsen kan vara oregelbunden, för snabb (takykardi) eller för långsam (bradykardi).

 • Arytmogen högerkammardysplasi (1)
 • Asystoli (1)
 • Atrial Fibrillation Association (1)
 • atrioventrikulärknutan
  Synonymer: AV-knutan
 • Automated external defibrillator (1)
 • AV-knutan (1)

  Atrioventrikulärknutan, AV-noden, Aschoff–Tawaras knuta, är en grupp specialutvecklade hjärtmuskelceller i bakre nedre delen av höger förmak.

1 letters, 17 terms, 1 synonyms, 2 related terms, 26 references to nodes