Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Ämnesord » B

Ämnesord med ordförklaringar och antalet relaterade artiklar (siffra inom parentes). Vissa begrepp är synonyma med andra, och återfinns bara som en hänvisning. Klicka på ett ord för att se en lista på artiklarna. Vissa ord har inga relaterade artiklar utan endast ordförklaringar. Klicka på knappen nedan för att visa eller dölja ordförklaringarna under orden (gör det lättare att få överblick).

B

  • Bandspelar-EKG (1)

    Bandspelar-EKG, långtids-EKG-registrering, Holter-EKG, är en registrering av hjärtats elektriska aktivitet under en längre tidsrymd, ett eller flera dygn. Den används främst vid kartläggning av tillfälliga rytmstörningar i hjärtat t.ex. vid upprepade svimningar.

  • Barbara Jabur Juul-Möller (1)
  • Blodförtunnande (1)
  • Blodpropp (1)
  • Bradykardi

    Bradykardi innebär att pulsen är för långsam vanligtvis under 50 slag i minuten. Ett hjärta som pumpar för långsamt kan orsaka trötthet, yrsel eller svimningsepisoder då hjärnan inte får tillräckligt med syrerikt blod.

1 letters, 5 terms, 0 synonyms, 1 related terms, 4 references to nodes