Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Ämnesord » F

Ämnesord med ordförklaringar och antalet relaterade artiklar (siffra inom parentes). Vissa begrepp är synonyma med andra, och återfinns bara som en hänvisning. Klicka på ett ord för att se en lista på artiklarna. Vissa ord har inga relaterade artiklar utan endast ordförklaringar. Klicka på knappen nedan för att visa eller dölja ordförklaringarna under orden (gör det lättare att få överblick).

F

  • Fabrice Muamba (1)
  • Flimmerimpulser (1)
  • Förmaksfladder

    Förmaksfladder innebär att förmaken "fladdrar". Den normala pumpfrekvensen i förmaken har ökat från cirka 60 till 100 slag i minuten till 200-300 "fladderryckningar" i minuten. Observera det gäller endast i förmaken, själva pulsen (hjärtkammarslagen) är vanligtvis betydligt lägre men kan vara oregelbunden.

  • Förmaksflimmer (13)

    När förmaksflimmer inträffar har ett elektriskt kaos drabbat de bägge förmaken som upphör med sin regelbundna pumpfunktion och står och skakar eller som det kallas "flimrar". Blodet kan ändå rinna in i kamrarna. Förmaksflimmer är en av de vanligaste rytmstörningar i hjärtat och är relativt vanligt hos framför allt äldre människor.

  • Fredrik Gadler (1)
1 letters, 5 terms, 0 synonyms, 0 related terms, 16 references to nodes