Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Ämnesord » S

Ämnesord med ordförklaringar och antalet relaterade artiklar (siffra inom parentes). Vissa begrepp är synonyma med andra, och återfinns bara som en hänvisning. Klicka på ett ord för att se en lista på artiklarna. Vissa ord har inga relaterade artiklar utan endast ordförklaringar. Klicka på knappen nedan för att visa eller dölja ordförklaringarna under orden (gör det lättare att få överblick).

S

 • SAA
 • Sinusknuta (2)

  Sinusknutan är hjärtats normala impulsgivare och kan liknas vid ett tändstift. Sinusknutan innehåller speciella celler som alstrar och sänder ut de elektriska impulser som rytmiskt sprids över förmaken och sedan till kammarmuskulaturen.

 • Sinusnod
  Synonymer: Sinusknuta
 • Sjuka sinusknutans syndrom (1)

  En sjuk sinusknuta (eng. Sick Sinus Syndrome) kan leda till att impulsbildningen kan bli för långsam, oregelbunden, pulsen ökar inte vid ansträngning och ibland upphör impulsgivningen från sinusknutan. Som nämts stannar hjärtat utan impulsstimulering, men lyckligtvis finns en s.k. ersättningsrytm, som uppstår tack vare att elektriska urladdningar sker från andra områden i hjärtat. Dessa områden kan ofta hålla igång hjärtat även om pulsen ibland är mycket långsam och rädda patienten tills en pacemaker implanterats.

 • Skånskt ICD-seminarium (1)
 • Skillnad män kvinnor (2)
 • Skydd mot hjärtklappning (1)
 • Smartphone app (1)
 • St Jude Medical (1)
 • Stroke (2)
 • Sudden death (1)
 • Supraventrikulär takykardi (1)
 • Svenska arytmialliansen (5)

  Organisationen är en ideell förening vid namn Svenska Arytmialliansen (SAA). SAA har som mål att sprida kunskap om onormal hjärtrytm samt vilka möjligheter till utredning och terapi som finns.

 • Svenska Kardiovaskulära Vårmöte (1)
 • Svimning (4)

  Kortvarig medvetslöshet på grund av alltför dålig hjärngenomblödning.

 • Svindel (3)
 • Synkope (1)
 • Systole

  Systole är den aktiva fasen i hjärtcykeln då hjärtmuskeln kontraheras (drar ihop sig) och pumpar blodet till lungorna och till kroppspulsådern aorta. Efter systole kommer diastole-fasen, då hjärtat vilar och fylls med blod.

1 letters, 16 terms, 2 synonyms, 0 related terms, 27 references to nodes