Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Ämnesord » V

Ämnesord med ordförklaringar och antalet relaterade artiklar (siffra inom parentes). Vissa begrepp är synonyma med andra, och återfinns bara som en hänvisning. Klicka på ett ord för att se en lista på artiklarna. Vissa ord har inga relaterade artiklar utan endast ordförklaringar. Klicka på knappen nedan för att visa eller dölja ordförklaringarna under orden (gör det lättare att få överblick).

V

  • Vagusnerv (1)

    Vagusnerven styr flera viktiga funktioner kring svalget samt förmedlar känselimpulser från hjärta, lungor, mag–tarmkanal, lever och mjälte.

  • Vasovagal synkope (1)

    Vasovagal synkope är en medicinsk term som betyder att man svimmar på grund av att hjärnan får för lite blod.

  • Vasovagalt syndrom (1)

    Allmän blodkärlsvidgning, förlångsammad hjärtverksamhet och blodtrycksfall utlöst av nervimpulser från den tionde hjärnnerven: nervus vagus. En vasovagal reaktion kan medföra svimning (vasovagal synkope).

  • VVS
1 letters, 3 terms, 1 synonyms, 0 related terms, 3 references to nodes